Kestävää laivanrakentamista

Turun telakalla on pitkät perinteet kestävän laivanrakentamisen suunnannäyttäjänä. Sertifioimme laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmämme vuonna 2008, ensimmäisenä telakkayhtiönä maailmassa. Olimme myös ensimmäinen telakka, joka asensi LNG-tankin autolauttaan (Viking Gracen ulkokannelle) ja myöhemmin ensimmäisten joukossa asentamassa LNG-tankin autolautan sisään (Tallink Megastar).

Jokainen telakalta valmistuva uusi laiva kirittää suomalaista meriteollisuutta teknologian ja vastuullisuuden kehittämisessä. Osallistumme sekä suomalaisiin että kansainvälisiin hankkeisiin, joilla pyritään kehittämään meriteollisuuden ja laivanrakentamisen vastuullisuutta. Teemme myös tiivistä yhteistyötä suomalaisen meriklusterin toimijoiden sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

Laivaprojektimme ovat suuria. Yhden laivatoimituksemme arvo on jopa noin prosentti koko Suomen vuotuisen viennin arvosta, ja toimintamme taloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä.

Maailmanluokan alukset rakennetaan maailmanluokan ammattitaidolla. Huolehdimme työntekijöidemme ammattitaidosta tarjoamalla säännöllistä koulutusta ja valmennusta. Edellytämme itseltämme ja yhteistyökumppaneiltamme tinkimättömän eettistä ja lakien mukaista toimintaa.

Voimme menestyä vain yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten asiakkaidemme kanssa. Luomme aktiivisesti nykyisille ja tuleville Meyer Turun ja kumppaniverkoston työntekijöille mahdollisuuksia olla mukana rakentamassa entistä kestävämpää tulevaisuutta.

Necoleap – vihreän siirtymän veturihanke

Meyer Turku Oy:n vihreän siirtymän veturihanke NEcOLEAP yhdistää yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat kehittämään maailman mittakaavassakin innovatiivisia ja vastuullisia teknologiaratkaisuja. Yhtenä ohjelman päätavoitteena on nopeuttaa telakan liiketoiminnan sopeutumista vihreään siirtymään ja vastaamista ilmastonmuutokseen liittyviin vaatimuksiin yhdessä ekosysteemikumppaneiden kanssa.

TÄSTÄ NECOLEAP-HANKKEEN SIVUSTOLLE

NEcOLEAP-ohjelman tavoitteita:

  • Laivanrakennusekosysteemin innovatiivisen tutkimus- ja kehitystyön vahvistaminen ja laajentaminen
  • Älykkään teknologian hyödyntäminen laivan koko elinkaaren aikana
  • Ilmastoneutraalin risteilyaluskonseptin kehittäminen vuoteen 2025 mennessä
  • Ilmastoneutraali telakka vuoteen 2030 mennessä

Vastuullisuuden strategiamme

Meyer Turun vastuullisuuden kehittämistä ja siitä raportointia ohjaa Meyer Turun johdon vuonna 2021 hyväksymä vastuullisuusstrategia. Strategia asettaa ylätason tavoitteet, joista johdamme käytännön toimenpideohjelman sekä sen toteutuksen ja seurannan.

Strategiamme huomioi vastuullisuuden kolme pilaria: sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Strategiamme on kuitenkin myös elävä työkalu, jonka painopisteet muuttuvat tarvittaessa vastuullisuustyömme edetessä.

Meyer Turku vastuullisuusstrategia 1
Meyer Turku _Vastuullisuus_vastuullisuustavoitteet esitys vaaka_UUSI

Turvallisuustiedote

Tutustu Meyer Turun yleiseen turvallisuustiedotteeseen tästä.