Tehokas verkosto on välttämätön nykyaikaisten risteilyalusten rakentamisen kannalta

Aiemmin telakat tekivät käytännöllisesti katsoen kaiken itse. Nykyisin telakka toimii lähinnä toimijoita yhdistävänä tekijänä. Verkoston on oltava tehokas ja toimiva, jotta se voi rakentaa nykypäivän upeita aluksia yhteistyössä telakan kanssa.

MEYER TURKU ostaa yli 80 % aluksen arvosta kumppaniverkostoltaan. Periaatteessa kaikki laitteet ja materiaalit ostetaan muualta ja ulkopuoliset suunnittelutoimistot tekevät yli 80 % suunnittelutyöstä ja teknisestä suunnittelusta. Alihankkijat hoitavat 25–30 % pintakäsitellystä runkotyöstä, ja noin 80 % esivalmistetuista osista tilataan ulkopuolisilta työpajoilta. Alihankkijaverkosto tekee noin 80 % alusten varustelutyöstä useimmiten avaimet käteen ‑sopimuksilla.

Alihankkijoissa arvostamme luotettavuutta, innovatiivisuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Odotamme, että alihankkijamme ovat:

 • luotettavia, toisin sanoen sitoutuneita aikataulun mukaisiin toimituksiin, sovittuihin teknisiin määrittelyihin ja laatuvaatimuksiin
 • kustannustehokkaita ja tarpeen vaatiessa joustavia
 • innovatiivisia ja valmiita kasvamaan ja tuottamaan jotain uutta
 • sitoutuneita työskentelemään loppukäyttäjän etujen mukaisesti
 • sitoutuneita noudattamaan sopimuksen henkeä eikä pelkästään sanamuotoa
 • valmiita ilmoittamaan meille välittömästi mahdollisesti havaitsemistaan ongelmista ja ryhtymään heti toimiin tilanteen ratkaisemiseksi
 • sitoutuneita toimimaan työterveys- ja ‑suojelusääntöjen hengen mukaisesti
 • taloudellisesti terveellä pohjalla
 • sitoutuneita noudattamaan kansallisia lakeja ja määräyksiä sekä telakan omia sääntöjä
 • valmiita hoitamaan yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät velvoitteensa
 • halukkaita kohtelemaan alihankkijoita ja työntekijöitä oikeudenmukaisesti

Haluaisitteko ryhtyä MEYER TURUN alihankkijoiksi ja auttaa meitä selviytymään projekteistamme?