Jatkuvaa kehittämistä

MEYER TURUN telakalla rungontuotannon hoitaa joustava tuotantoyksikkö, joka on erikoistunut valmistamaan kaiken mallisia, kokoisia ja painoisia runkolohkoja. Tähtäämme modulaariratkaisuihin, jotka minimoivat laivan kokoamisen vaatiman työmäärän. Tuotantotyössä käytämme sekä perinteisiä käsityömenetelmiä että viimeisintä konenäköön perustuvaa robottihitsausteknologiaa.

Kehitämme tuotantoamme jatkuvasti kohti prosesseja, joissa hyödynnetään Lean-tuotantomenetelmiä. Lean-tuotannossa ihminen on toiminnan keskiössä, ja jatkuva parantaminen, laatu ja oikea-aikaiset toimenpiteet toimivat sen tukipilareina. Nämä toimenpiteet auttavat meitä saavuttamaan vakiinnutetun tuotantotason, vakauttamaan ja standardisoimaan prosessejamme sekä luomaan visuaalisesti valvotun tuotannonhallintajärjestelmän.

Simulointi ja tuotannonohjaus ovat tärkeässä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.