Ruoppaajia matalille ja jääkylmille arktisille vesille

Turun telakka on suunnitellut ja toimittanut useita ruoppaajia erilaisiin tarkoituksiin, käytettäviksi muun muassa hyvin matalissa vesissä, jäissä ja arktisissa olosuhteissa.

10 900 bruttorekisteritonnin hopperiruoppaaja Goglandin vahvat pumput pystyvät tekemään ruoppaustyötä jopa 30 metriä merenpinnan alapuolella. Ruoppaus toteutetaan imupumpuilla, jotka kykenevät käsittelemään 26 000 kuutiometriä massaa tunnissa. Tämä poistettu materiaali kuljetetaan sen jälkeen muualle ja läjitetään avaamalla aluksen pohjalukot. Vaihtoehtoisesti se voidaan pumpata putkia pitkin proomuihin tai maihin jopa kilometrin päähän rannasta.

Gogland on yksi maailman suurimmista jäissä kulkevista ruoppaajista. Se on pituudeltaan 122-metrinen, leveydeltään 22-metrinen ja sen syväys on 8 metriä. Kehittyneen ruoppauskaluston lisäksi aluksessa on pitkälle kehitetty elektroninen instrumentointi ja automatiikka, johon kuuluvat paikannus- ja kaikuluotausjärjestelmät.

12 000 bruttorekisteritonnin Vaydaghubsky on monitoimihopperiruoppaaja, joka kykenee toimimaan paitsi hopperiruoppaajana, myös öljyntorjunta-aluksena, palontorjunta-aluksena sekä öljyisen jätteen, pilssivesien ja jäteveden poistoaluksena, koska siinä on öljyisen veden erottelujärjestelmä. Alus on 132 metriä pitkä, 22 metriä leveä ja sen syväys on 8,5 metriä. Ruoppaussyvyys on 2 x 30 metriä tai 1 x 50 metriä. Kunkin ruoppauspumpun kapasiteetti on 13 000 m3/h.

1 400 bruttorekisteritonnin Leningradskij I ja II ovat paikallaanpysyviä/laahaimuruoppaajia, jossa on kaksi kapasiteeetiltaan 15 700 m3/h ruoppauspumppua, yksi sijoitettuna kauhakehykseen ja toinen runkoon. Ruoppausulottuvuus on 4–30 metriä. Alukset ovat 98 metrin pituisia ja 16 metriä leveitä ja niiden suurin syväys on 3,5 metriä.

450 bruttorekisteritonnin Jamal, Javaj, Anabar ja Indirka ovat arktisiin jokiin tarkoitettuja kauha/laahaimuruoppaajia. Ruoppausulottuvuus on 1,8 metristä aina 6–10 metriin. 111,5 metriä pitkän ja 16 metrin levyisen aluksen syväys on vain 1,9 metriä, joten se pystyy toimimaan myös hyvin matalissa vesissä.

Ruoppaajat on suunniteltu arktisiin vesiin pitämään Siperian matalien jokien väylät avoimina.