Mein Schiff ‑risteilyalukset ovat edistyksellisiä ja erittäin innovatiivisia, saksalaisille risteilymarkkinoille suunniteltuja aluksia. Niiden rakentamisessa on käytetty uusinta, ympäristöä säästävää teknologiaa. Nämä huipputeknologiaa hyödyntävät alukset asettavat uusia energiatehokkuusnormeja, sillä niiden energian-kulutus on noin 30 prosenttia alempi kuin muiden samaa kokoluokkaa edustavien risteilyalusten. Alusten yhdistetty pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä, joka koostuu rikkipesureista ja katalysaattoreista, vähentää rikkipäästöjä jopa 99 prosenttia ja typen oksidien päästöt vähenevät noin 75%.

Mein Schiff 4:n tärkeimmät ominaisuudet

Bruttovetoisuus99 500
Kokonaispituus294 m
Leveys36 m
Syväys8 m
Matkustajia2 506