MEYER TURUN Laivanrakennusoppilaitos

Tietotaidon turvaaminen tarkoittaa yrityksen organisaatioiden ja sen henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

MEYER TURUN Laivanrakennusoppilaitoksella on pitkät perinteet laivanrakennusalan ammattilaisten kouluttajana Suomessa. Laivanrakennusoppilaitos perustettiin 3.9.1962 teollisuusoppilaitoksena. Se järjestää keskitettyjä koulutustapahtumia ja ­kursseja MEYER TURKU OY:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle. Monet koulutustapahtumista ovat avoimia myös yrityksen verkostoon kuuluville yrityksille. Koulutus annetaan suomeksi, joten se vaatii suomen kielen taitoa.

MEYER TURUN Laivanrakennusoppilaitos toimii tiiviissä yhteistyössä yhtiön kaikkien osastojen esimiesten kanssa. Se vastaa henkilöstön tietotaidosta ja osaamisen ohjaamisesta telakan tulevien tarpeiden mukaisesti. Laivanrakennusoppilaitoksen opettajat ja luennoitsijat tarjoavat koulutusta muiden telakkatöidensä ohessa. Pitkän työkokemuksensa ansiosta he ovat alan parhaita asiantuntijoita.

Kansallinen yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa on telakalle erittäin tärkeää. Teemme yhteistyötä yliopistojen, opistojen ja ammattikoulujen kanssa ympäri Suomea.

Koulutuskalenteri Meyer Turku Oy:n Yhteistyökumppaneille

Aiheet